Tereny Łowieckie RDLP Gdańsk

ohzwejherowo.pl » Oferta » Regulamin

Fazy księżyca

pełnia
Wschód słońca: 04:10
Zachód słońca: 21:21
Regulamin


Realizacja polowania na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Wejherowo odbywa się w następujących etapach:

1. Zamówienie polowania polega na wypełnieniu na stronie WWW, w zakładce zamówienie „formularza zamówienia”

Usługi związane z organizacją polowań można zamawiać najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczeń.

2. Potwierdzenie otrzymanego zamówienia przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny Wejherowo
Biuro Polowań weryfikuje otrzymane zamówienie pod względem dostępności zwierzyny oraz wolnych terminów. Do zamawiającego wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia do realizacji. Ze względów formalnych wymagane jest potwierdzenie zamówienia własnoręcznym podpisem. Zamawiający wysyła do OHZ własnoręcznie podpisane zamówienie. Dopuszcza się przesłanie zamówienia w formie scanu, faksu oraz w sposób tradycyjny. Zamówienie należy przesyłać na umieszczony na stronie WWW adres e-mail, nr faksu lub adres korespondencyjny.

3. Podpisanie umowy (nie dotyczy Biur Polowań z którymi posiadamy podpisane umowy)
OHZ przesyła do zamawiającego umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. . Zamawiający odsyła jeden podpisany egzemplarz umowy pocztą tradycyjną.

4.   Wpłata zaliczki
Na podany adres e-mail, do zamawiającego wysyłana jest  informacja dotycząca wysokości i terminu wpłaty zaliczki.

5.  Organizacja polowania
1. Usługi związane z realizacją polowań w OHZ:
- zapewnienie pilota posługującego się językiem zrozumiałym dla myśliwych
- transport myśliwych z lotniska (Gdańsk)
- zakwaterowanie i wyżywienie w Leśniczówce Sobieńczyce
- przygotowanie łowiska
 - zapewnienie podprowadzającego dla każdego myśliwego (polowania indywidualne)
- zapewnienie naganiaczy i psów myśliwskich (polowania zbiorowe)
- transport myśliwych w łowisku
- wstępna preparacja trofeów

Ceny poszczególnych usług znajdują się w cennikach.

2. Usługi dodatkowe: wędkowanie, wynajem łodzi wiosłowej, zwiedzanie obiektów turystycznych, rekreacja konna w pobliskiej stadninie koni.

Dla zainteresowanych współpracą biur polowań cenniki dostępne są za pośrednictwem poczty elektronicznej, po przysłaniu stosownego zapytania.

6. Rozliczenie finansowe
1.    Usługi udzielane zamawiającemu określone są w cennikach dostępnych na stronie WWW. Cenniki dla biur polowań dostępne są na życzenie.
2.    Rozliczenie następuje na miejscu w ostatnim dniu polowania.
Myśliwi rozliczani są w walucie wymienionej w odpowiednim cenniku.
3.    Wpłata należności następuje w dniu zakończenia polowania.
4.    Nadleśnictwo w terminie do 14 dni od dnia zakończenia polowania wystawia fakturę za wykonane usługi.

7. Informacje dodatkowe

Ubezpieczenie OC myśliwych

1.    Myśliwi członkowie PZŁ nie wnoszą dodatkowych opłat związanych z ubezpieczeniem.
2.    Myśliwym korzystający z naszych usług za pośrednictwem Krajowego lub Zagranicznego Biura Polowań ubezpieczenie zapewnia Biuro Polowań sprzedające usługę.
3.    Myśliwi zagraniczni wykupujący polowanie bezpośrednio w OHZ zobowiązani są do dokonania wpłaty zgodnie z cennikiem.

Przewóz broni z zagranicy
1. Aby móc wjechać na teren Rzeczpospolitej Polskiej z bronią potrzebne są następujące dokumenty:
- paszport  lub dowód osobisty,
- Europejska Karta Broni – wydawana przez właściwe władze kraju, którego obywatelem jest myśliwy,
- Voucher – wystawiany jest przez Biuro Polowań, po wpłaceniu zaliczki.

Zapisy powyższego regulaminu nie są podstawą do wprowadzania zmian w umowach zawartych z Krajowymi i Zagranicznymi Biurami Polowań.